Vi är stolta över förtroendet att utveckla en ny hemsida med flerspråksfunktion samt ge nytt liv i Potmix varublad & produktfolder

Varublad

Varubladen skapades i enlighet med designen på hemsidan och gav möjligheten med plats för mer information.

  • Unik design
  • Strukturerad presentation
  • Redigerat bildmaterial

Produktfolder

Vi är stolta över resultatet av produktfoldern. En komplett produktpresentation av sortimentet i en komprimerad och stilren design.

 

  • Unik design
  • QR koder kopplade till delar av hemsida
  • Komplett produktpresentationer
  • Uppdelning av sortiment i kategorier

Produktfilm

Tillsammans med konsulter skapade vi en djupare produktpresentation för Potmix produkter.

  • Flera språk
  • 2 videoklipp
  • Avancerad redigering