Hemsida till A Falk Bygg med tydlig projektpresentation samt anpassat offertformulär.

Projektpresentation

Genom presentationen av avklarade projekt blir det tydligt för kommande kunder och intressenter hur resultatet kan se ut på ett projekt.

  • Uppdelad efter projekttyp
  • Fördjupning av projekten
  • Utökat bildarkiv

Anpassat Offertformulär

Det anpassade offertformuläret skapar möjlighet för kunden att skicka information angående sitt kommande projekt samtidigt som att detta avlastar verksamheten.

  • Anpassat efter verksamheten
  • Enkel design
  • Sammankopplad med e-post